Documenten

De NKKO is een bij notariële actie opgerichte vereniging van dojo houders. De vereniging wordt bestuurd door een gekozen bestuur dat elke vier jaar opnieuw wordt gekozen. Het bestuur bestuurt en heeft mandaat van de de Algemene Leden Vergadering (ALV). De leden van de NKKO controleren het functioneren van het bestuur. Tweemaal per jaar is er een ALV. De eerste in het voorjaar heeft als belangrijkste thema de afsluiting van het vorige jaar. De tweede ALV in december gaat over het (financiële-) jaarplan voor het komende jaar.

Statuten

Onze statuten zijn geüpdatet op 17 december 2020. Deze vormen de basis voor het bestuur van de NKKO. De statuten zijn in te zien via onderstaande knop.

Huishoudelijk reglement

Hier vind je ons huishoudelijk reglement. Het is een reglement dat op maat is gemaakt door een werkgroep bestaande uit onze leden. Voor wat betreft ons huishoudelijk reglement is steeds de vraag of we voor alles regels moeten maken of dat we ook op ons gezond verstand moeten kunnen vertrouwen.

Beleidsplan 2024-2028

De NKKO heeft haar strategisch beleidsplan weer geupdated. Het nieuwe plan loopt van 2024 tot 2028. In dit beleidsplan vind je de strategie en missie van de NKKO. Maar je vindt hier ook de doelstellingen die we onszelf opleggen.

Het beleidsplan geeft houvast en structuur aan de weg die we als NKKO inslaan.

Gedragscode

Je zou van een gedisciplineerde martial art mogen verwachten dat deze geen extra gedragscode nodig heeft. En dat is natuurlijk ook zo. Immers, we hebben de budocode en de waarden en normen die volgens Mas Oyama kenmerkend zijn voor een Kyokushin karateka. Toch vinden we het belangrijk de onderlinge samenhang tussen de kernwaarden en onze huidige samenleving verder uit te diepen. Daar werken we op dit moment met elkaar aan. De afbeelding hiernaast geeft duidelijk het fundament van onze NKKO weer.