De NKKO

De NKKO is lid van de Kyokushin World Federation (KWF) en de Federatie Oosterse GeVechtskunsten (FOG). Alle aangesloten sportscholen worden geleid door instructeurs die een opleiding tot leraar martial arts hebben gevolgd. Dit is een door de NOC*NSF geaccrediteerde opleiding.

De NKKO is altijd in ontwikkeling. Wij zijn een modere democratische vereniging met gevoel voor traditie, etiquette en Bushido. Kennis en vaardigheden staan bij ons hoog in het vaandel. Dat maakt ons een kwalitatieve organisatie op alle fronten.

De NKKO is ook een gelukkige organisatie waar kameraadschap, betrokkenheid en loyaliteit aan de basis staan voor een goede samenwerking.

Wie zijn wij

Alle aangesloten sportscholen van de NKKO worden geleid door instructeurs die een opleiding tot leraar martial arts hebben gevolgd. Onze sportschoolhouders/leraren zijn allemaal minimaal tweede dan en internationaal gegradueerd.

Shihan Loek Hollander

Shihan Loek Hollander  (10e Dan) was erevoorzitter van de Nederlandse Karate Kyokushin Organisatie en van de Kyokushin World Federation (KWF). Hij is in 1964 begonnen met karate. Hij is een directe leerling van Mas Oyama en behaalde in de zestiger jaren in de Honbu dojo in Tokyo zijn 4e dan. In die tijd heeft hij zich ook bekwaamd in het Iaido (traditioneel zwaardtrekken) en behaalde onder leiding van Shimizu-Shihan een dangraad in Shindô Ryû Jodô (stokvechten). Hij trainde daarnaast Judo in de Kodokan-Dojo in Tokio.

Bij terugkeer in Nederland werd hij voorzitter van de voorloper van onze huidige organisatie de Nederlandse Karate Assosiatie. Mas Oyama benoemde hem tot president van de Europese Kyokushin Organisatie. Hij promoveerde op 6 Augustus 1977 tot 7e dan en werd tijdens de Wereldkampioenschappen Karate in Tokio, November 1999, door Shokei Matsui (de opvolger van Mas Oyama) tot 8e dan benoemd. Tijdens het 50e zomerkamp op Papendal is Shihan Loek Hollander bevorderd tot tiende dan, de hoogste graad binnen het Kyokushin. Hij was hiermee de hoogst gegradueerde binnen de KWF.             

“There are only two options regarding Kyokushin. You’re either in or out.”

Zijn leiderschap binnen de NKKO en de wijze waarop hij karateles gaf, waren gebaseerd op kwaliteit. Het begrip OSU staat hierin centraal: geduld, respect en waardering zijn universele kernwaarden. Dit maakt dat het lerarencorps binnen de NKKO aan strenge kwaliteitseisen voldoet. Stuk voor stuk internationaal gegradueerde leraren en in het bezit van een door het NOC*NSF erkend lerarendiploma. Dit laatste is vereist om leiding te mogen geven aan een dojo die aangesloten is bij de NKKO. 

Binnen de Kyokushin traditie gaat het niet om wat je bent, maar wat je betekent voor het Kyokushin karate. Als je investeert in je karate en in je leerlingen, zal er uiteindelijk waardering volgen. Uiterlijke kenmerken zijn van ondergeschikt belang.

Het samen beleven van karate en respect hebben voor mensen die meer (levens-)ervaring hebben dan jijzelf, is een belangrijk uitgangspunt binnen de NKKO. Dit houdt niet in dat er geen ruimte is voor het individu, maar er is altijd een moment dat er nog maar één antwoord overblijft, en dat is: OSU!!

Shihan Hollander is geboren op 20 mei 1938 en overleden op 16 februari 2020 op 81-jarige leeftijd. 

Ambitie

De NKKO wil het Kyokushin karate verspreiden en groter maken binnen Nederland. De ambitie van de NKKO is om groter te worden waarbij kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. De NKKO wil minimaal in elke provincie in Nederland aanwezig zijn, een rol spelen op het wereldtoneel, en op internationaal niveau hoog presteren met kampioenen, instructeurs en scheidsrechters.

Missie

De NKKO heeft als doel het bundelen en bevorderen van de activiteiten van, alsmede het behartigen van de belangen van de Nederlandse karatesport, in het bijzonder Kyokushin. 

De NKKO geeft daarom de gelegenheid Kyokushin te beoefenen door instructie en het uitschrijven van wedstrijden en andere legitieme middelen.

Visie

De NKKO gelooft dat door Kyokushin te beoefenen mensen meer uit zichzelf halen waardoor de wereld een beetje beter wordt.

De basis van deze visie komt uit het Kyokushin:
Osu no seienchin. Ofwel “Het opbranden van egocentrische reflexen in een vuur dat ontstaat door het volharden in de ultieme beoefening van het Kyokushin Karate.” Dit wordt gezien als de basis voor groei als mens. Het gaat daarbij over een leven waarin leren centraal staat.