Commissies

De NKKO werkt met commissies. Commissies zijn uitvoerend en hebben een doelstelling die door het bestuur is geformuleerd en is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Commissies bestaan uit kaderleden van de NKKO.

Examencommissie

De examencommissie is belast met het afnemen van bondsexamens in Nederland. Bondsexamens zijn examens voor eerste Kyu tot en met vijfde dan. Boven de vijfde dan worden graden toegekend door het KWF-bestuur.

De examencommissie bestaat uit vier leden aangevuld met een secretaris. Vanaf vierde dan examens is het noodzakelijk dat het KWF-bestuur een persoon toevoegt aan deze commissie. Een secretaris ondersteunt de examencommissie. Deze secretaris heeft geen stemrecht.

Egberth

Thomas

Shihan

Eric

Constancia

Shihan

Aloys

te Braake

Shihan

Paul

Lorist

Shihan

Jeroen

Zeegers

Shihan

Bondscoaches

Coaching is niet weg te denken uit de sport. Onze bondscoaches hebben tot taak onze sporters professioneel te begeleiden voor tijdens en na de wedstrijd. Ze werken met karateka’s uit de gehele organisatie. Daarom onderhouden onze coaches nauw contact met de hofleveranciers van deze deelnemers: onze dojohouders.

De bondscoaches verzorgen minimaal acht keer per jaar centrale trainingen die voor alle NKKO leden vrij toegankelijk zijn en bezoeken wedstrijden in Nederland. Zo kunnen ze effectief talent scouten voor onze selecties. Daarnaast verzorgen ze ook de specifieke voorbereiding voor kampioenschappen.

Dominic Monasso

Sensei – 4e dan

Andre van Wezel

Sensei – 3e dan

Jeugdcommissie

De jeugdcommisie adviseert het bestuur over jeugdkarate. Ze organiseren de jaarlijkse Centrale Jeugd Training (CJT) bij voorkeur op de zaterdag van het zomerkamp. Ook organiseren zij 4 keer per jaar tijdens de centrale trainingen een jeugd dag. Tijdens deze dag worden jeugdige karateka’s op een speelse manier met karate bezig gehouden.

De ambitie is om een jeugdselectie op te zetten van karateka’s vanaf 12 jaar die in aanmerking kunnen komen voor internationale toernooien.

Mike te Braake

Sensei – 4e dan

Lia Vlietland

Sensei – 4e dan

Judith Lorist

Sensei – 3e dan

Jet Groot Kormelink

Sensei – 3e dan

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie is belast met de ondersteuning van wedstrijden die door de NKKO of onder de auspiciën van de NKKO worden georganiseerd. Voor het toernooi verzendt de commissie de uitnodigingen en ontvangt de inschrijvingen. Samen met de toernooi hoofdscheidsrechter verrichten ze de loting. Tijdens het toernooi is de commissie als het ware de regisseur van het toernooi en stuurt de wedstrijdtafels aan. Na het toernooi zorgt de commisie voor publicatie van de resultaten. 

Ronald van der Broek

2e dan

Joey Plass

3e dan