Kyokushin karate

Kyokushin Karate is in 1964 door Masutatsu Oyama ontwikkeld. Het staat bekend om de nadruk op full-contact sparren en fysieke conditionering van de beoefenaars. De naam “Kyokushinkai” betekent “de maatschappij voor de ultieme waarheid”, met “kyoku” dat “ultiem” betekent, “shin” dat “waarheid” betekent en “kai” dat “maatschappij” of “vereniging” betekent. Door Kyokushin te beoefenen, ontwikkelen we een sterke en veerkrachtige geest, door de rigoureuze training van onze lichaam. Kyokushin staat bekend om zijn strikte discipline en gehechtheid aan traditionele krijgskunst waarden.

Geschiedenis van het Kyokushin

De oorsprong van karate ligt eind 18e eeuw op het Japanse eiland Okinawa. Het is een combinatie van lokale vechtstijlen met het Chinese Kempo. Het karate was in die tijd zeer lokaal georiënteerd. Elke leraar hield er zijn eigen stijl op na.

Gichin Funakoshi is feitelijk de grondlegger van het moderne karate. Hij ontwikkelde uit de vele stijlen die hij beoefende een eigen stijl. De basis hiervoor vormden voornamelijk het Noordelijke Chinese Kempo en het Shorin Ryu; de Okinawaanse karatestijl gebaseerd op het Shaolin. Deze nieuwe stijl noemde Funakoshi het Shotokan karate. Deze stijl kenmerkt zich door de rechtlijnige benadering van het karate en grote lange standen.

Een andere grootmeester uit Okinawa, Chojun Mijagi, richtte zich vooral op technieken van Zuidelijke Chinese oorsprong. Het resultaat was het ontstaan van Gojo-Ryu karate, een stijl die zich kenmerkt door de vele cirkelvormige technieken.

Zowel Shotokan als het Goju Ryu zijn belangrijke stijlen voor het huidige Kyokushin. Oyama heeft het beste van beide stijlen gecombineerd en samen met invloeden vanuit het judo, kempo, taekwondo maar ook boksen en worstelen, verweven tot de meest effectieve karatestijl, het Kyokushin.

​Kyokushin kenmerkt zich door de “full contact” gevechtsstijl met de nadruk op discipline, doorzettingsvermogen en doeltreffendheid. Daarom staat Kyokushin bekend als the strongest karate in the world.

Pijlers Kyokushin karate

Kihon, kata & kumite vormen het fundament waarop Kyokushin is gebaseerd. De rode draad vormt het vechten (kumite). Alles binnen het Kyokushin is erop gericht om het vermogen tot vechten te vergroten. Het is belangrijk dit te beseffen en tijdens elke training voor ogen te houden.

Kihon

Kihon zijn de basistechnieken waaruit Kyokushin bestaat. Deze principes vormen de basis van de kunst. Deze technieken zijn meestal de eerste die aan beginners worden geleerd en vormen de bouwstenen waarop meer geavanceerde technieken worden gebouwd.

Kihon omvat stoten, trappen, blokken en slagen, maar ook voetenwerk en standwerk. Het beoefenen van kihon helpt vechtsporters een goede vorm en techniek te ontwikkelen, evenals spiergeheugen en controle.

Kata

In de krijgskunst is een kata een reeks vooraf georganiseerde bewegingen die zelfverdediging simuleren tegen een aantal denkbeeldige aanvallers.

Kata worden gebruikt als een vorm van training, waardoor vechtsporters hun techniek kunnen oefenen en perfectioneren in een solo setting.

Kata’s dienen ook als een manier om de leer van een bepaalde krijgskunststijl van generatie op generatie te bewaren en over te dragen.

Kumite

In Kyokushin karate staat het vermogen om te kunnen vechten centraal. Essentieel is het effect van de technieken, daar draait het om. Het gaat erom de tegenstander te kunnen uitschakelen met een enkele techniek, ichigeki. Kyokushin is full-contact. Om het vermogen tot vechten te trainen, kennen we verschillende trainingsvormen. 

We kennen het randori-kumite en jiuju kumite. Het eerste kun je het best omschrijven als met elkaar vechten en het tweede als tegen elkaar vechten. 

Kyokushinkai

Kyokushinkai betekent de maatschappij voor de ultieme waarheid. Als je tot de Kyokushinkai behoort, beoefen je Kyokushin Karate en draag je het Kyokushinkai teken op de linkerborst van je karatepak. Dit is zo gestileerd dat het een samoerai zwaard in zijn schede symboliseert.

Met de beoefening van Kyokushin streef je ernaar een sterke en veerkrachtige geest te ontwikkelen. Dat doen we door in de trainingen steeds weer grenzen te verleggen en door te gaan waar anderen stoppen.

Kyokushin staat bekend om zijn strikte discipline en gehechtheid aan traditionele krijgskunstwaarden. Discipline, zelfbeheersing doorzettingsvermogen, respect, eerlijkheid en het beleven van de bushido-etiquette zijn vanzelfsprekend!

Kanku

Het kanku symbool staat voor de oneindigheid van de ontwikkeling in het Kyokushin. Het symbool komt als beweging voor in de Kanku kata, waarbij de handen het hemelgewelf omvatten. De brede rode gedeelten symboliseren de polsen en stellen kracht voor. De spitse punten zijn de vingers die overgaan in de oneindige cirkel dat staat voor een nooit eindigende actie. De de rode cirkel in het midden spirit, de ziel van het Kyokushin.

Kanku is een bekend gebaar in de Karate traditie. Het wordt uitgevoerd door de handen omhoog te brengen tot boven het hoofd, met de handpalmen naar elkaar gericht en de vingers uitgestrekt. Het gebaar symboliseert de karateka’s bereidheid om zich te verdedigen en te vechten. Bij (gevechts-)demonstraties wordt het gebaar vaak gebruikt als teken dat de karateka klaar is om te beginnen.

Logo en motto van de NKKO

Hiernaast zien we het logo van de NKKO met daarbij ons motto. Het logo is opgebouwd uit het kanku teken dat wordt gedragen door gestileerde vleugels van de Japanse kraanvogel. Deze vogel staat symbool voor geluk, een lang leven en eer en trouw. Dit zijn belangrijke waarden binnen de bushido.

Het ronde symboliseert de oneindigheid en kracht. Daarnaast staat het ook voor volledigheid en verbondenheid, beweeglijkheid en energie. De oranje kleur in combinatie met het ronde vlak staat voor de opkomende zon, steeds weer iets nieuws.

FULL IN CONTACT – STRONG IN LIFE

Full in contact:

  • Kyokushin is een full contact gevechtskunst
  • We zijn ook echt/vol in contact met elkaar op het sociale vlak: The Kyokushin family

Strong in life:

  • Door Kyokushin te beoefenen word je fysiek sterk
  • Door Kyokushin te beoefenen word je mentaal sterker en sta je sterker in het leven

Osu no seienchin

Het opbranden van egocentrische reflexen in een vuur dat ontstaat door het volharden in de ultieme beoefening van het Kyokushin Karate.

Dit betekent dat binnen Kyokushin jij zelf niet centraal staat maar dat je jezelf ten dienste stelt van het Kyokushin. Om de filosofie te doorgronden, zul je in je dagelijkse training jezelf moeten wegcijferen en alleen zo zul je in staat zijn te voelen en begrijpen waar Kyokushin voor staat.

Een Kyokushin karateka gaat verder waar anderen stoppen, je geeft niet op. Je verlegt elke keer weer je grens en zo blijf je leren, een leven lang.

Dojo Kun – Dojo Eed

English Version of Kyokushin Dojo Kun

We will train our hearts and bodies for a firm unshaken spirit.

We will pursue the true meaning of the Martial Way, so that in time our senses may be alert.

With true vigor, we will seek to cultivate a spirit of self denial.

We will observe the rules of courtesy, respect our superiors, and refrain from violence.

We will follow our religious principles and never forget the true virtue of humility

Alternate Version – We will follow our God, and never forget the true virtue of humility.

We will look upwards to wisdom and strength, not seeking other desires.

All our lives, through the discipline of Karate, we will seek to fulfill the true meaning of the Kyokushin Way.

Japanese Version of Kyokushin Dojo Kun

Hitotsu, wareware wa, shinshin o renmashi, kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto

Hitotsu, wareware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto

Hitotsu, wareware wa, shitsujitsu gōken o motte, kokki no seishin o kanyo suru koto

Hitotsu, wareware wa, reisetsu o omonji, chōjō o keishi sobō no furumai o tsutsushimu koto

Hitotsu, wareware wa, shinbutsu o tōtobi, kenjō no bitoku o wasurezaru koto

Hitotsu, wareware wa, chisei to tairyoku to o kōjō sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto

Hitotsu, wareware wa, shōgai no shūgyō o karate no michi ni tsūji, Kyokushin no michi o mattō suru koto

De 11 motto’s van Oyama

The Martial Way begins and ends with courtesy. Therefore, be properly and genuinely courteous at all times.

Following the Martial Way is like scaling a cliff – continue upwards without rest. It demands absolute and unfaltering devotion to the task at hand.

Strive to seize the initiative in all things, all the time guarding against actions stemming from selfish animosity or thoughtlessness.

Even for the Martial Artist, the place of money cannot be ignored. Yet one should be careful never to become attached to it.

The Martial Way is centred in posture. Strive to maintain correct posture at all times.

The Martial Way begins with one thousand days and is mastered after ten thousand days of training.

In the Martial Arts, introspection begets wisdom. Always see contemplation on your actions as an opportunity to improve.

The nature and purpose of the Martial Way is universal. All selfish desires should be roasted in the tempering fires of hard training.

The Martial Arts begin with a point and end in a circle. Straight lines stem from this principle.

The true essence of the Martial Way can only be realized through experience. Knowing this, learn never to fear its demands.

Always remember, in the Martial Arts the rewards of a confident and grateful heart are truly abundant.